Proiect ID 154557

Investeste in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara nr. 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie: 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

TITLUL PROIECTULUI
„OCUPARE IN MEDIUL RURAL PRIN PROGRAME INTEGRATE”
ID 154557

TIPUL PROIECTULUI
Tipul proiectului: Multi-regional

CLASIFICAREA DOMENIILOR
Clasificarea domeniilor Rural

LOCATIA PROIECTULUI
Regiune: Centru
Judetele: Alba, Hunedoara

DURATA PROIECTULUI
Durata 10 luni: 25 februarie – 24 decembrie 2015